Breaking News
 |  | 

Elektronika

Kalkulator programowalny – Rodzaje kalkulatorów

img-responsive

Kalkulator – czyli co?

Kalkulatorem nazywamy niewielkie, przenośne urządzenie elektroniczne liczace, służące do wykonywania matematycznych obliczeń. Bardziej zaawansowane modele pozwalają użytkownikom na pisanie programów, wykonywanie operacji na funkcjach matematycznych, działań z zakresu algebry itp., czym coraz bardziej upodabniają się do komputerów.

Rodzaje kalkulatorów

Kalkulatory podzielić można ze względu na logikę oraz funkcjonalność.

Do pierwszej z tych grup zalicza kalkulatory arytmetyczne, algebraiczne, algebraiczne uproszczone, kalkulatory z odwrotną notacją polską oraz kalkulatory z zapisem alfanumerycznym operacji.

Ze względu na funkcjonalność wyróżnia się natomiast:
Kalkulator popularny – do stosowania w domu i niższych klasach w szkole, zwykle umożliwiają wykonywanie czterech podstawowych działań;
Kalkulator biurowy – o funkcjonalności zbliżonej do kalkulatorów popularnych, ale wykonanych z lepszych materiałów;
Kalkulator szkolny – posiadający więcej działań i funkcji matematycznych;
Kalkulator inżynierski – pozwalający na wykonywanie skomplikowanych obliczeń;
Kalkulator programowalny pozwalający zapisywać i wykonywać programy sterujące przebiegiem obliczeń;
Kalkulator graficzny – posiadający graficzny wyświetlacz;
Kalkulator specjalizowany – dostosowane do konkretnego działania.

kalkulator-programowalny-rodzaje-kalkulatorow

ABOUT THE AUTHOR