Breaking News
 |  | 

Elektronika

Jednostka arytmetyczno logiczna. Czym jest procesor?

img-responsive

Procesor – jednostka arytmetyczno logiczna

Procesory, zwane także CPU (ang. central processing unit) to sekwencyjne urządzenia cyfrowe, które pobierają dane z pamięci operacyjnej komputera, a następnie interpretują je i wykonują jako rozkazy. Każdy procesor zawiera tak zwaną listę rozkazów procesora, czyli zbiór prostych, podstawowych operacji matematyczno-logicznych. Jednym z podstawowych parametrów każdego procesora jest określona liczba bitów słowa maszynowego, na których wykonuje on obliczenia (dla przykładu 64bity w słowie – procesor 64bitowy). Inną ważną cechą jest szybkość, z jaką rozkazy są wykonywane.

Budowa procesora

Każdy procesor składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest zespół rejestrów, w którym przechowywane są wszelkie dane i wyniki obliczeniowe. Rejestry mogą mieć przeznaczenie ogólne, bądź też pełnić specyficzną funkcję. Kolejnym elementem jest układ sterujący, który kieruje przebiegiem wykonywania programu oraz inne układy, które mają za zadanie usprawnić pracę procesora. W funkcjonalnej strukturze procesora znajduje się również jednostka arytmetyczno logiczna (nazywana także ALU, od angielskich słów Arithmetic Logic Unit), służąca do wykonywania prostych operacji obliczeniowych na liczbach całkowitych.

 

jednostka-arytmetyczno-logiczna-czym-procesor

ABOUT THE AUTHOR