Breaking News
 |  | 

Elektronika

Jak zbudowany jest prosty licznik impulsów – schemat budowy

img-responsive

Licznik elektroniczny, przeznaczony do impulsów wejściowych, pochodzących z różnego rodzaju czujników, włączników itp. nazywamy licznikiem impulsów. Jego maksymalna pojemność wynosi 9999, po przekroczeniu tej wartości licznik zeruje się. Częstotliwość wejściowych impulsów nie powinna przekraczać 50Hz.

Licznik impulsów schemat budowy

Prosty licznik impulsów powinien być zasilany napięciem stałym o wartości 7-15V, doprowadzonym do złącza POWER. Dioda D1 powinna zabezpieczać układ przed ewentualną niewłaściwą polaryzacją wejściowego napięcia, rolę filtra zasilania pełnią natomiast kondensatory C1, C2 i C3. Stabilizator U1 podaje zewnętrzne napięcie wejściowe. Pracą licznika impulsów kieruje taktowany wewnętrznym sygnałem zegarowym mikrokontroler ATtiny2313.

prosty licznik impulsów

Anody wyświetlaczy zasilane są przez tranzystory od T1 do T4, zaś katody bezpośrednio z portu mikrokontrolera zasilają rezystory R1 – R12. Licznik składa się z dwóch płytek drukowanych. Licznik posiada trzy wejścia oznaczone UP, DOWN i RESET, do każdego z nich dołączone są mikroprzyciski. Służą one do sterowania pracą licznika, zmian jego wartości, zapisywania ich do pamięci, resetowania itd.

 

zbudowany-prosty-licznik-impulsow-schemat-budowy

ABOUT THE AUTHOR