Breaking News
 |  | 

Elektronika

Prawo Ohma kalkulator. Czego uczy nas Prawo Ohma

img-responsive

Prawo Ohma

Prawo Ohma jest jednym z podstawowych praw fizyki. Mówi ono o tym, że natężenie prądu, który przepływa przez przewodnik jest proporcjonalne do napięcia, jakie panuje pomiędzy końcami tego przewodnika. Prawidłowość tę odkrył niemiecki nauczyciel matematyki, a w dalszych latach także fizyk i profesor uniwersytecki Georg Simon Ohm, jemu też prawo zawdzięcza swoją nazwę. Dla prądu stałego proporcjonalność ta wyrażona jest wzorem U = IR, gdzie U stanowi napięcie, I natężenie, zaś R to rezystencja, czy inaczej opór elektryczny. Współczynnik proporcjonalności natężenia i napięcia nazywany jest konduktancją. Jest ona odwrotnością rezystancji i określa się ją zwykle jako G.

Prawo Ohma kalkulator

Kalkulator prawa Ohma to pomocne narzędzie, które znaleźć można na wielu stronach internetowych. Aby z niego skorzystać, należy podać dwie dowolne wartości, kalkulator Ohma zaś wyliczy trzecią (o ile takie działanie będzie matematycznie wykonalne). Wartości to oczywiście napięcie U (wyrażone w woltach), natężenie I (wyrażone w amperach) oraz rezystancja R (wyrażona w ohmach).

 

prawo-ohma-kalkulator-czego-uczy-nas-prawo-ohma

ABOUT THE AUTHOR