Breaking News
 |  | 

Sprawdź to

Kodeks rowerzystów

img-responsive

Rowerzyści włączając się do ruchu drogowego stają się w jego pełnoprawnymi uczestnikami. Tak samo jak każdego innego uczestnika ruchu drogowego, rowerzystów obowiązuje Kodeks Ruchu Drogowego. Jest to zbiór zasad i obowiązków, które należy przestrzegać stając się jednym z uczestników ruchu na drodze.

Kodeks drogowy rowerzyści:

– każdy rowerzysta zobowiązany jest do posiadania odpowiednio dobranego sprzętu, a także takiego który będzie odpowiednio przystosowany pod kątem technicznym, tak aby nie sprawiać zagrożenia w ruchu drogowym. Każdy rower powinien być wyposażony w pełni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednie oświetlenie tak, aby każdy rowerzysta był widoczny na drodze dla innych uczestników ruchu,

– rowerzyści powinni przemieszczać się po drogach wyznaczonych dla nich. Są to w szczególności drogi i ścieżki rowerowe, w przypadku ich braku rowerzysta musi skorzystać z jezdni razem z innymi uczestnikami ruchu drogowego, takimi jak samochody i inne pojazdy mechaniczne,

– rowerzysta poruszający się po jezdni jest zobowiązany do jazdy prawym pasem oraz trzymaniem się jego prawej krawędzi. W przypadku, kiedy to rowerzysta chce zmienić kierunek jazdy, powinien stosować się do znaków obowiązujących na drodze.

kodeks-rowerzystow

ABOUT THE AUTHOR