Breaking News
 |  | 

Elektronika

Jakie są normy i przepisy dotyczące rozdzielnic natynkowych?

img-responsive

Elementy rozdzielające sieci elektrycznej służą nie tylko do rozdzielania energii, ale także do łączenia oraz ochrony obwodów. Ze względu na pełnione funkcje muszą więc być starannie zaprojektowane. Rozpowszechnienie dobrych praktyk mogłoby nie wystarczyć, dlatego powstały odpowiednie normy, które regulują projektowanie instalacji. Zobacz, co warto wiedzieć na ten temat.

Wcześniejsze rozwiązania

Do 2015 roku osoby specjalizujące się w produkcji oraz montażu rozdzielnic musiały sprostać wielu wyzwaniom. Nie wynikały one jednak z ograniczonych możliwości technologicznych, lecz z nieścisłości w przepisach. Właściwie wszyscy narzekali, że ówcześnie obowiązująca norma IEC 60439 jest chaotyczna i pozwala na zbyt dużą dowolność w interpretacji. W efekcie rozdzielnice natynkowe nie zawsze spełniały wymagania, gdyż utrudnione było odgadnięcie interpretacji ustawodawcy.

Nowe normy dla tablic elektrycznych

Na szczęście Polski Komitet Normalizacyjny nie pozostawał obojętny i wciąż pracował nad nowymi przepisami. W końcu udało się ustalić przepisy, które sprostały oczekiwaniom branży oraz klientów. Po 2015 roku obowiązuje uproszczona i precyzyjna norma PN-EN 61439. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tablica elektryczna, która spełniała poprzednie wymagania i odpowiada części obowiązujących, nie musi przechodzić ponownej weryfikacji. Dlatego w użytku znajduje się jeszcze wiele instalacji sprzed 2015 roku.

Co konkretnie ustalono? Przede wszystkim odpowiedzialność za wprowadzany na rynek sprzęt. Została ona rozdzielona równo pomiędzy producenta pierwotnego, w tym zestawu artykułów a projektanta (czyli użytkownika). Ten ostatni musi w myśl przepisów opisać rozdzielnicę natynkową jako „czarną skrzynkę” z określonymi parametrami, które dotyczą warunków instalacji oraz otoczenia, obsługi, konserwacji, podłączenia do sieci elektrycznej, obwodów elektrycznych czy odbiorników. Na tej podstawie dobiera wyposażenie.

Oprócz tego w normie PN-EN 61439 zrezygnowano z wykonywania pełnych badań TTA i częściowych badań PTTA. Teraz wystarczy przeprowadzić weryfikację konstrukcji na kilka różnych sposobów (m.in. poprzez sprawdzenie parametrów ogólnych czy działania zestawów).

Norma uzupełniająca dla rozdzielnic natynkowych

Stosowanie się do powyższych przepisów w zupełności wystarczy do tego, aby uznać sprzęt za bezpieczny w eksploatacji i wydajny. Profesjonalni producenci korzystają z opcji opisanych w normie uzupełniającej IEC 61641. Nie jest ona obowiązkowa, lecz daje klientom pewność, że kupują sprzęt z najwyższej półki. Takie tablice elektryczne można znaleźć np. w sklepie Doko.

Badania opisane w IEC 61641 mają na celu sprawdzenie zdolności rozdzielnic do minimalizowania ryzyka związanego z obrażeniami wśród osób mających dostęp do instalacji, a także uszkodzeniem systemu przy pojawieniu się wewnętrznego zwarcia łukowego. Trudno przecenić informacje na ten temat.

Obowiązujące normy i przepisy są więc dość jasne, a co najważniejsze – doprowadziły do zestandaryzowania artykułów dostępnych na rynku. To duże ułatwienie dla wszystkich użytkowników rozdzielnic natynkowych.

jakie-sa-normy-i-przepisy-dotyczace-rozdzielnic-natynkowych

ABOUT THE AUTHOR

Elektronika